Sette inn dynamisk innhold fra ACF om hvem som er i styret.

Om styrets oppgaver…?