Det lokale næringslivet er viktig å få med her, slik at lokalsamfunnet kan støtte opp om arbeidsplasser og alt annet hva næringslivet bidrar til.

Restaurant og kafé
Dagligvare
Klær og sportsutstyr
Utleielokaler
Helse
Kunst og håndverk
Etc.